Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:android_sdk_tools

Android SDK Tools

Android SDK Platform-tools jsou nástroje pro vývojáře na platformě Android.

Android Debug Bridge

Android Debug Bridge je konzolový nástroj pro komunikaci s emulátorem nebo připojeným zařízením s Androidem.

Použití

zobrazí připojená zařízení

adb devices

nainstaluje program

adb install <soubor apk>

příkaz se provede pro zařízení emulator-5554

adb -s emulator-5554 <příkaz>

Spustí vzdálený shell na telefonu

adb shell

Uloží vzdálený sobor jako lokální soubor

adb pull <vzdálený sobor> <lokální soubor>

zkopíruje lokální soubor do vzdálený sobor

adb push <lokální soubor> <vzdálený sobor>

zastaví server

adb kill-server

no permissions

při připojení nového zařízení se mi stalo, že adb devices vypaslo ???????????? no permissions, někdy pomůže adb kill-server

pokud ne, tak je možné udělat následující:

chown root:<skupina uživatele> /cesta/k/adb
chmod 4550 /cesta/k/adb

Udev pravidlo

aby adb nalezlo zařízení je potřeba do souboru /etc/udev/rules.d/51-android.rules vložit pravidlo:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="<idVendor>", MODE="0666"

adb_usb.ini

Pro zařízení s neobvyklým vendorID je třeba editovat ~/.android/adb_usb.ini. Konkrétně pro tablet prestigio MultiPad 8.0 Ultra Duo vypadá soubor:

# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST -- DO NOT EDIT.
# USE 'android update adb' TO GENERATE.
# 1 USB VENDOR ID PER LINE.
0x2207

Tools

Android

update SDK

<SDK cesta>/tools/android update sdk --no-ui

Emulátor

Kávesové zkratky

  • Fn + Ctrl + F12 - otočí obrazovku

Použití

spustí emulator s nastaveným dpi

<SDK cesta>/tools/emulator -avd <nazev emulatoru> -scale 96dpi -dpi-device 160
navody/android_sdk_tools.txt · Poslední úprava: 2014/02/02 16:16 autor: jules