Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:apt

Advanced Packaging Tool

Advanced Packaging Tool, neboli APT, je balíčkovací systém používaný v Debian GNU/Linuxu a jeho derivátech.

Příklady

apt-cache

zobrazí informace o balíčku

apt-cache show

apt-file

najde balíček, ve kterém se nachází <soubor>

apt-file update
apt-file find <soubor>

apt-get

aktualizuje databázi balíčků

apt-get update

aktualizuje balíčky

apt-get upgrade

instaluje balíček

apt-get install <balíček>

smaže balíček

apt-get remove <balíček>

smaže balíček včetně závislostí, které nevyužívají jiné balíčky

apt-get autoremove <balíček>

apt-mark

podrží balíček v aktuální verzi

apt-mark hold <balíček>

Speciální

pokud se instalují závislosti příkazem apt-get build-dep <balíček>, je možné je odinstalovat následujícím příkazem

apt-mark auto $(apt-cache showsrc <balíček> | sed -e '/Build-Depends/!d;s/Build-Depends: \|,\|([^)]*),*\|\[[^]]*\]//g')
apt-get autoremove
navody/apt.txt · Poslední úprava: 2020/10/08 11:17 autor: jules