Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:imagemagick

ImageMagick

Příklady

Convert

rozšíří obrázek bílou barvou na velikost 500×500 pixelů a umístí ho na střed

convert zdroj.jpg -gravity center -background white -extent 500x500 cil.jpg

ořízne obrázek na 100×100 podle levého horního rohu

convert -crop 100x100 obrazek1.jpg obrazek2.jpg

převede obrázek převede obrázek image_24.bmp do 8bit na pixel (256 barev)

convert image_24.bmp -colors 256 image_8.bmp

převede barvy v pdf na černou a bílou

convert -threshold 70% -density 300 input.pdf output.pdf

Mogrify

převede všechny png obrázky do jpg

mogrify -format jpg *.png

všechny jpg soubory zmenší na 800×600

mogrify -resize 800x600 *.jpg

převede pdf soubory na jpg v rozlišení 300 dpi

mogrify -format jpg -density 300 pg_00*.pdf

Montage

spojí všechny png soubory do jedno souboru spojene.png, výsledný soubor bude mít bílé pozadí a obrázky se budou rovnat do 4 sloupců

montage -mode concatenate -background white -tile 4x *.png spojene.png

Identify

vypíše velikost obrázku ve formátu <šířka>x<výška>

identify -format "%[fx:w]x%[fx:h]" <obrazek>
navody/imagemagick.txt · Poslední úprava: 2016/06/16 09:26 autor: jules