Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:ipython

IPython

IPython je interaktvní shel pro jazyk Python. Obsahuje navíc spoustu zajímavých vlastností

Magické funkce

  • %cpaste - umožňuje vložit blok kódu ze schránky
  • %magic - informace o magických funkcích
  • %run <soubor> - spustí soubor

automaticky se znovu načítají všechny moduly

%load_ext autoreload
%autoreload 2

automaticky se znovu načítají jen moduly načtené pomocí %aimport

%load_ext autoreload
%autoreload 1
%aimport nazev_modulu

Příklady

ukáže všechny metody a atributy, které obsahují v názvu pa

a="text"
?a.*pa*

spustí příkaz v Bashi

!echo ahoj

kombinuje bash a python

for file in files:
    !mv {file} {file[10:-4]+"_"+file[3:9]+".jpg"}

uloží všechny soubory z aktuálního adresáře jako seznam do proměnné soubory

soubory = !ls
navody/ipython.txt · Poslední úprava: 2017/06/09 06:40 autor: jules