Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:ipython

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
navody:ipython [2015/01/23 13:37]
jules [Příklady]
navody:ipython [2017/06/09 06:40] (aktuální)
jules [Magické funkce]
Řádek 8: Řádek 8:
   * ''​%run <​soubor>''​ - spustí soubor   * ''​%run <​soubor>''​ - spustí soubor
  
-automaticky se znovu načítají ​změněné ​moduly+automaticky se znovu načítají ​všechny ​moduly
   %load_ext autoreload   %load_ext autoreload
   %autoreload 2   %autoreload 2
 +
 +automaticky se znovu načítají jen moduly načtené pomocí %aimport
 +  %load_ext autoreload
 +  %autoreload 1
 +  %aimport nazev_modulu
 +
 ===== Příklady ===== ===== Příklady =====
 ukáže všechny metody a atributy, které obsahují v názvu pa ukáže všechny metody a atributy, které obsahují v názvu pa
navody/ipython.txt · Poslední úprava: 2017/06/09 06:40 autor: jules