Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:konfiguracni_soubory

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
navody:konfiguracni_soubory [2015/04/14 17:00]
jules [/etc/fstab]
navody:konfiguracni_soubory [2015/06/15 08:57] (aktuální)
jules [/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*]
Řádek 56: Řádek 56:
   DNS1="<​ip adresa>"​   DNS1="<​ip adresa>"​
   DEFROUTE="​yes"​   DEFROUTE="​yes"​
 +
 +===== /​etc/​udev/​rules.d/​*.rules =====
 +
 +zobrazí informace o zařízení ''/​dev/​ttyUSB0''​
 +  udevadm info -q all -n /​dev/​ttyUSB0
 +
 +zobrazí informace pro nastvení udev o zařízení ''/​dev/​ttyUSB0''​
 +  udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /​dev/​ttyUSB0)
 +
 +udev pravidla
 +<​code>​
 +# pro zaříyení se seriovým číslem A101645B nastaví uživatele a skupinu
 +SUBSYSTEM=="​tty",​ ATTRS{serial}=="​A101645B",​ OWNER="​uzivatel",​ GROUP="​uzivatel"​
 +</​code>​
navody/konfiguracni_soubory.txt · Poslední úprava: 2015/06/15 08:57 autor: jules