Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:sqlite

SQLite

SQLite je jednoduchý relační databázový systém, který je obsažený pouze v malé knihovně.

Datové typy

  • NULL
  • INTEGER (8 bytů) - celé číslo
  • REAL (8 bytů) - desetinné číslo
  • TEXT
  • BLOB - binární data

Příklady

Vrátí tabulku, která obsahuje informace tabulce tabulka.

PRAGMA table_info('tabulka');

vytvoří tabulku

CREATE TABLE tabulka (
'id' INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
'pocet' INTEGER,
'popis' TEXT)

vybere cislo o 1 větší než největší a pokud neexistuje, tak 1

SELECT COALESCE((SELECT MAX(cislo)+1 FROM tabulka), 1)
navody/sqlite.txt · Poslední úprava: 2014/04/19 10:20 autor: jules