Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vd

VisiData

Parametry

csv

 • --csv-delimiter - oddělovač sloupců
 • --header - počet řádků hlavičky

Zkratky

 • [ - seřadí vzestupně podle aktuálního sloupce
 • ] - seřadí sestupně podle aktuálního sloupce
 • _ - rozšíří sloupec podle textu
 • / - hledá v aktuálním sloupci dopředu
 • ? - hledá v aktuálním sloupci dozadu
 • g[//?] - hledání pro všechny sloupce
 • s - vybere aktuální řádek
 • t - přepne výběr aktuálního řádku
 • u - zruší výběr aktuálního řádku
 • g[s/t/u] - akce výběru pro všechny řádky
 • z[s/t/u] - akce výběru od aktuálního řádku nahoru
 • gz[s/t/u] - akce výběru od aktuálního řádku dolů
 • '|regex' - vybere řádky podle regex v aktuálním sloupci
 • '\regex' - zruší výběr řádků podle regex v aktuálním sloupci
 • ',' - vybere řádky, ve kterých je stejná hodnota aktuální buňky
 • 'g|regex', 'g\regex', 'g,' - všechny sloupce
 • y - zkopíruje aktuální řádek do schránky
 • gy - zkopíruje vybrané řádek do schránky
 • zy - zkopíruje aktuální buňku do schránky
 • zp - vloží do aktuální buňky
 • gzy - zkopíruje buňky vybraných řádků do schránky
 • p/P - vloží řádky před/za aktuální řádek
 • Y - zkopíruje aktuální řádek do systémové schránky
 • gY - zkopíruje vybrané řádek do systémové schránky
 • zY - zkopíruje aktuální buňku do systémové schránky
 • gzY - zkopíruje buňky vybraných řádků do systémové schránky
 • z+ - spačítá agregační funkci nad sloupcem (sum, max, min, …)
 • a - přidá řádek
 • d - smaže řádek
 • e - editace buňky
 • gd - smaže vybrané řádky
 • ^ - přejmenuje sloupec
 • # - nastaví typ sloupce na Integer
 • % - nastaví typ sloupce na Float
 • $ - nastaví typ sloupce na Currency
 • @ - nastaví typ sloupce na Date
 • ~ - nastaví typ sloupce na Text
 • " - vytvoří kopii tabulky pouze s vybranými řádky
 • H/L - posune aktuální slopec doleva/doprava
 • - - skryje aktuální sloupec
 • gv - zobrazí všechny skryté sloupce
 • g*regex/subst - v aktuálním sloupci a vybraných řádcích nahradi regex za subst
 • gz=range(100) - do aktuálního sloupce a vybraných řádků vloží hodnoty 0-99 (může být nahrazeno jiným Python kódem)
 • Ctrl + s - uloží soubor
 • Shift + c - zobrazí tabulku sloupců
 • Shift + f - zobrazí počty použití hodnot v aktuálním sloupci
  • + - u nějakého sloupce přidá agregační funkci (sum, max, min, …)
 • Shift + s - přehled aktuálně otevřených tabulek
 • Shift + z - rozdělí obrazovku na dvě
  • Tab - přepínání mezi oknama
navody/vd.txt · Poslední úprava: 2023/03/03 11:04 autor: jules