Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody

Návody

Linux

GIS, Mapy

Programy

Android

GUI

 • Aard Dictionary - velké slovníky off-line (např. wiki)
 • Blender - nástroj pro vytváření 3D modelů
 • Eclipse - vývojové prostředí
 • Eric - vývojové prostředí pro Python
 • FreeMind - program na vytváření myšlenkových map
 • Inkscape - open source vektorový editor
 • KDE - desktopové prostředí pro Linux a jiné unixové OS
 • Quantum GIS - Quantum GIS
 • Spatialite GIS - minimalistický GIS založený na spatialite
 • Scribus - open source program pro sazbu dokumentů
 • VirtualBox - open source virtualizační nástroj
 • Wireshark - nástroj na analýzu sítě

Konzolové

 • APT - Advanced Packaging Tool - balíčkovací systém používaný v Debian GNU/Linuxu
 • cdparanoia - nástroj pro extrakci z audio CD
 • Cron - softwarový démon, který automatizovaně spouští v určitý čas nějaký příkaz
 • Dnf - správce balíčku ve Fedoře
 • Docker - izolace aplikací do kontainerů
 • ExifTool - program pro čtení a editaci Exif informací
 • FFmpeg - nahrávání, konverze a streamování audia a videa
 • GDAL - knihovna pro zpracování rastrových GIS formátů
 • Ghostscript - manipulace s PostScript a PDF
 • Git - distribuovaný systém správy verzí
 • Gnuplot - program pro generování grafů funkcí
 • GPG - kryptografický software
 • GPSBabel - konverze GPS záznamů mezi různými formáty
 • Grub - zavaděč systému
 • httpd - Apache http server
 • ImageMagick - editace bitmap z příkazového řádku
 • iptables - firewall
 • Libgeotiff nástroje - zpracování souboru GeoTIFF (geotifcp, listgeo)
 • lm-sensors - nástroj pro zjištění teploty procesoru
 • make - utilita pro automtické překlady pomocí Makefile
 • Maxima - algebraický software, který umí symbolické výpočty
 • Midnight Commander - správce souborů pro příkazovou řádku
 • Nmap - Nástroj pro skenování sítě
 • GNU Octave - program pro provádění číselných výpočtů (open source alternativa k MATLABU)
 • OpenVPN - VPN klient a server
 • OpenSSH - secure shell
 • OSM nástroje - OpenStreetMap nástroje
 • pdftk - nástroj pro manipulaci s PDF
 • PulseAudio - zvukový server
 • QPDF - konzolový program na manipulaci s pdf
 • Remind - připomínkovací služba
 • Ranger - souborový manager s ovládáním jak VIM
 • Rsync - synchronizace souborů
 • smartctl - nástroj pro zjištění informací o disku
 • ssmtp - program pro přeposílání e-mailů na jiný smtp server
 • systemd - správa služeb
 • tidy - korekce HTML a XML
 • tig - prohlížeč git repozitáře
 • tmux - terminálový multiplexor
 • Vsftpd - FTP server
 • Vim - pokročilý textový editor
 • VisiData - nástroj pro tabulková data
 • Wget - program pro stahování souborů přes http, shttp a ftp
 • XDXF makedict - program pro konverzi formátů slovníků

Programování

 • Android SDK tools - nástroje pro vývojáře na Androidu
 • Bash - interpret pro pro příkazový řádek
 • JavaScript - interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky
  • jQuery - knihovna ulehčující práci s JavaScriptem
 • PHP - skriptovací jazyk
 • XML android - XML soubory pro android

C/C++

 • C - programovací jazyk C
 • C++ - programovací jazyk C++

Java

Python

 • dateutil - knihovna rozšiřující práci s datem a časem
 • lxml - knihovna pro zpracování xml a html
 • OpenCV - OpenCV pro Python
 • Pandas - knihovna pro analýzu a manipulaci s daty
 • PyCrypto - cryptografická knihovna pro Python
 • PyExifTool - umožňuje volat exiftool přímo z Pythonu
 • pyproj - Pythonové rozhraní pro PROJ.4
 • PyQt - Pythonové rozhraní pro Qt
 • Rope - Pythonová knihovna pro refaktoring
 • Selenium - Automatické testování webových aplikací

SQL

 • Firebird - open source databáze
 • PostgreSQL - open source databáze
 • PostGIS - je rozšíření PostgreSQL pro uložení geografických vrstev
 • SpatiaLite - je rozšíření SQLite pro uložení geografických vrstev
 • SQL - dotazovací jazyk pro práci s daty v relační databázi
 • SQLite - jednoduchý relační databázový systém

Ostatní

navody.txt · Poslední úprava: 2022/03/18 13:54 autor: jules