Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:javascript

JavaScript

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky.

Datové typy

konverze

String(123);
Boolean(0);
Boolean(1);
Number('123');

kontrola, jestli je proměnná čislo

typeof promenna == "number"
//ECMAScript 6
Number.isInteger(promenna)

Objekt

implementace množiny

var items = {'one': true, 'two': true};
items.hasOwnProperty('one');

Pole

počet prvků v poli

var items = ['one', 'two', 'three'];
console.log(items.length);

spojí položky do jednoho řetězce

var items = ['one', 'two', 'three'];
var output = items.join(";");

Web

načte znovu stránku

location.reload();
navody/javascript.txt · Poslední úprava: 2019/12/05 16:34 autor: jules