Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:inkscape

Inkscape

Inkscape je výborný open source vektorový editor, který primárně pracuje se soubory ve formátu svg. Dokáže i přímo editovat pdf.

seznam filtrů: http://www.littlewebhut.com/inkscape/graphics_filter_guide/

Příklady

Perspektivita

http://www.youtube.com/watch?v=GMbIPleMiZ0

nakreslit obálku pro existující křivku → oba vybrat → Extensions → Změna křivky → perspektiva

důležité je pořadí uzlů:

2+------------+3
 |            |
1+------------+4

Hrubý okraj

  1. Extensions → změna křivky → přidat uzly
  2. Extensions → změna křivky → fractalize / rozechvět uzly

Příklady příkazů

Inkscape umožňuje dělat některé operace i z příkazové řádky

převede svg do pdf

inkscape -A <soubor.pdf> <soubor.svg>

převede svg do png

inkscape -e <soubor.png> <soubor.svg>

převede svg do png (exportuje se strana, png bude mít šířku 32 a výšku 32)

inkscape -e <soubor.png> -export-area-page -w 32 -h 32 <soubor.svg>
navody/inkscape.txt · Poslední úprava: 2014/05/08 23:03 autor: jules