Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:postgis

PostGIS

PostGIS je rozšíření PostgreSQL pro uložení a dotazování se nad geografickými objekty.

Instalace - Fedora

instalace PostgreeSQL

instalace PostGIS (jako root)

dnf install postgis

vytvoření PostGIS db

su postgres
createuser gisuser
createdb -E UTF8 -O gisuser gis
echo "ALTER USER gisuser WITH PASSWORD '<heslo>';" | psql -d gis

Fedora

psql -d gis -U gisuser -f /usr/share/pgsql/contrib/postgis-x.x/postgis.sql
psql -d gis -U gisuser -f /usr/share/pgsql/contrib/postgis-x.x/spatial_ref_sys.sql

Debian

psql -d gis -U gisuser -f /usr/share/postgresql/x.x/contrib/postgis-x.x/postgis.sql
psql -d gis -U gisuser -f /usr/share/postgresql/x.x/contrib/postgis-x.x/spatial_ref_sys.sql

Funkce

  • ST_AsText - převede binární geometrii na text

Příklady

vytvoří tabulku roads s liniovými objekty

CREATE TABLE roads (id bigserial PRIMARY KEY, name VARCHAR(20));
SELECT AddGeometryColumn('roads','geom', 4326, 'LINESTRING', 2);
navody/postgis.txt · Poslední úprava: 2015/11/16 11:12 autor: jules