Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:pandas

Pandas

Příklady

import pandas as pd
df=pd.DataFrame({"jmeno": ["Karel", "Petr", "Pavel"],
           "skore": [10, 15, 5],
           "vek": [18, 22, 17]},
           index=[10, 20, 30])
df=pd.DataFrame([["Karel", 10, 18],
           ["Petr", 15, 22],
           ["Pavel", 5, 17]],
          columns=["jmeno", "skore", "vek"],
          index=[10, 20, 30])
df=pd.DataFrame([{"jmeno": "Karel", "skore": 10, "vek": 18},
           {"jmeno": "Petr", "skore": 15, "vek": 22},
           {"jmeno": "Pavel", "skore": 5, "vek": 17}],
          index=[10, 20, 30])
#   jmeno skore vek
# 10 Karel   10  18
# 20  Petr   15  22
# 30 Pavel   5  17

Analýza

df.dtypes
# jmeno  object
# skore   int64
# vek    int64
# dtype: object
df.count()
# jmeno  3
# skore  3
# vek   3
# dtype: int64
pocet_radku = len(df)
pocet_sloupcu = len(df.columns)
df.jmeno.value_counts()
# Karel  1
# Petr   1
# Pavel  1
# Name: jmeno, dtype: int64

Editace tabulky

Přejmenování sloupců

df1 = df.rename(columns={"jmeno": "krestni_jmeno"})
#  krestni_jmeno skore vek
# 10     Karel   10  18
# 20     Petr   15  22
# 30     Pavel   5  17

Změna typu sloupce

df1 = df.astype({"skore": float})
#   jmeno skore vek
# 10 Karel  10.0  18
# 20  Petr  15.0  22
# 30 Pavel  5.0  17

Nastavení zobrazení

zobrazí všechny řádky a sloupec má maximální délku 1000 znaků

pd.options.display.max_colwidth = 1000
pd.options.display.min_rows = None
pd.options.display.max_rows = None
display(df)
pd.reset_option("display.max_rows")
pd.reset_option("display.min_rows")
pd.reset_option("display.max_colwidth")

Filtrování řádků

vybere pouze první dva řádky

df1 = df.head(2)
#   jmeno skore vek
# 10 Karel   10  18
# 20  Petr   15  22

Podmínky

podle indexu

df1 = df.loc[[10, 20]]
#   jmeno skore vek
# 10 Karel   10  18
# 20  Petr   15  22
df1 = df[(df.jmeno == "Pavel") | (df.skore > 10)]
#   jmeno skore vek
# 20  Petr   15  22
# 30 Pavel   5  17
df1 = df[(df.vek.isin([17, 18])) & (df.skore > 8)]
#   jmeno skore vek
# 10 Karel   10  18
df1 = df[df.jmeno.astype(str).str.contains("are")]
#   jmeno skore vek
# 10 Karel   10  18

Filtrování sloupců

df1 = df[["jmeno", "skore"]]
#   jmeno skore
# 10 Karel   10
# 20  Petr   15
# 30 Pavel   5
df1 = df.drop(["skore", "vek"], axis=1)
#   jmeno
# 10 Karel
# 20  Petr
# 30 Pavel

Přidání sloupce

df["title"] = df.apply((lambda x: "{} ({})".format(x.jmeno, x.vek)), axis=1)
#   jmeno skore vek    title
# 10 Karel   10  18 Karel (18)
# 20  Petr   15  22  Petr (22)
# 30 Pavel   5  17 Pavel (17)

vložení na pozici

df.insert(1, "prijmeni", ["Novák", "Novotný", "Nováček"])
#   jmeno prijmeni skore vek
# 10 Karel  Novák   10  18
# 20  Petr Novotný   15  22
# 30 Pavel Nováček   5  17

Řazení řádků

df1 = df.sort_values(by=["jmeno"])
#   jmeno skore vek
# 10 Karel   10  18
# 30 Pavel   5  17
# 20  Petr   15  22

Spojení tabulek

připojení sloupců

df2=pd.DataFrame({"skore2": [1, 2, 3, 4],
           "skore3": [5, 8, 4, 7]},
           index=[11, 20, 30, 40])
pd.concat([df, df2], axis=1)
#   jmeno skore  vek skore2 skore3
# 10 Karel  10.0 18.0   NaN   NaN
# 11  NaN  NaN  NaN   1.0   5.0
# 20  Petr  15.0 22.0   2.0   8.0
# 30 Pavel  5.0 17.0   3.0   4.0
# 40  NaN  NaN  NaN   4.0   7.
pd.concat([df, df2], axis=1, join="inner")
#   jmeno skore vek skore2 skore3
# 20  Petr   15  22    2    8
# 30 Pavel   5  17    3    4

připojení řádků

df2=pd.DataFrame({"jmeno": ["Honza", "Esmeralda"],
           "skore": [9, 20],
           "vek": [31, 16]},
           index=[11, 12])
pd.concat([df, df2], axis=0)
#     jmeno skore vek
# 10   Karel   10  18
# 20    Petr   15  22
# 30   Pavel   5  17
# 11   Honza   9  31
# 12 Esmeralda   20  16
navody/pandas.txt · Poslední úprava: 2022/09/13 10:04 autor: jules