Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:igotu

i-gotU

GPS trackery, které dokážou zaznamenávat projitou trasu.

http://www.umax.cz/download/manualy/manual_i-gotU.pdf - český manuál

GT-100

 • rozměry: 47 x 29 x 12 mm
 • váha: 21g
 • SiRF StarIII
 • paměť: 16000 bodů
 • baterie: 230mAh

Signalizace

 • nabíjení: červená dioda svítí - po plném nabití zhasne
 • zapnutí: modrá dioda blikne jednou
 • vypnutí: červená dioda blikne jednou
 • snímání cesty: modrá dioda blikne každých 16 sekund
 • paměť je plná: červená dioda bliká každé 3 sekundy
 • slabá baterie: červená dioda bliká každých 16 sekund
 • přenos dat: červená dioda svítí, modrá pravidelně bliká

Ovladače pro linux

Pro Linux existují ovladače igotu2gpx. Je možné je stáhnout zde.

Instalace - Fedora

Stáhnout tar.gz zdrojový kód a rozbalit.

Vyžaduje devel balíčky Qt4, Boost, libusb

su -c "yum install boost-devel qt-devel libusb-devel"
qmake-qt4
make

Ve Fedoře bylo potřeba nahradit v makefile lrelease za lrelease-qt4

Další chybu při překladu serialconnection.cpp:141:17: error: ‘close’ was not declared in this scope se mi podařilo vyřešit přidáním #include <unistd.h> do souboru src/connections/serialconnection/serialconnection.cpp

su -c "make install"
su -c "ln -s /usr/local/lib64/libigotu.so.1 /lib64/"

chyba s libboost_program_options-mt.so.1.50.0

Objevila se mi i chyba igotugui: error while loading shared libraries: libboost_program_options-mt.so.1.50.0: cannot open shared object file: No such file or directory. Zjistil jsem, že mám v systému knihovnu /usr/lib64/libboost_program_options-mt.so.1.53.0

Asi to není úplně nejlepší řešení ale problém jsem vyřešil příkazem:

ln -s /usr/lib64/libboost_program_options-mt.so.1.53.0 /usr/lib64/libboost_program_options-mt.so.1.50.0

Nastavení práv zařízení - manuálně

Je třeba nastavit práva ke čtení a zapisování do zařízení. Jinak dojde k neoprávněnému přístupu do paměti.

Pomocí příkazu lsusb lze zjisti číslo bus a číslo zařízení. Práva se nastaví příkazem:

chmod a+rw /dev/bus/usb/<číslo bus>/<číslo zařízení>

Použití

vytiskne informace o zařízení

igotu2gpx info

uloží trasy ze zařízení

igotu2gpx dump > trasy.gpx

smaže trasy ze zařízení

igotu2gpx clear
navody/igotu.txt · Poslední úprava: 2015/04/11 12:49 autor: jules