Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:gdal

GDAL

GDAL je knhivna pro zpracování rastrových a vektorových GIS formátů.

gdal_translate

převede formát img na tif

gdal_translate zdroj.img cil.tif

nastaví JPEG kompresi a dlaždice a u výstupního souboru

gdal_translate -co COMPRESS=JPEG -co TILED=YES zdroj.tif zdroj_JPEG.tif

gdalinfo

zobrazí metadata souboru

gdalinfo soubor.tif

gdalwarp

ze souboru zdroj.tif vyřízne oblast a uloží ji do cil.tif

gdalwarp -te <min x> <min y> <max x> <max y> zdroj.tif cil.tif

ogr2ogr

do Postgis databáze vloží tabulku z Esri Geodatabáze

ogr2ogr -f "PostgreSQL" PG:"dbname=<db> user=<user>" soubor.gdbtable
navody/gdal.txt · Poslední úprava: 2019/11/04 08:14 autor: jules