Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:docker

Docker

Docker je open-source projekt, jehož cílem je poskytnout jednotné rozhraní pro izolaci aplikací do kontejnerů v prostředí Linuxových operačních systémů.

https://mojefedora.cz/zaciname-s-dockerem-na-fedore/ - serial na mojefedora.cz

Instalace Fedora 22

do souboru /etc/yum.repos.d/docker.repo vložit:

[dockerrepo]
name=Docker Repository
baseurl=https://yum.dockerproject.org/repo/main/fedora/22
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://yum.dockerproject.org/gpg

instalace

dnf install docker-engine

spuštění služby

systemctl start docker.service

otestování že je docker v pořádku

docker run hello-world

Příkazy

attach

připojí se ke <kontainer>

docker attach <kontainer>

build

vytvoří image s názvem <nazev> podle dockerfile

docker build -t <nazev> .

commit

uloží <kontainer> jako <image>

docker commit <kontainer> <image>

cp

zkopíruje soubor z kontaineru s id 382064baca6f na localhost

docker cp 382064baca6f:/cesta/k/souboru /jina/cesta/k/souboru

images

zobrazí image

docker images

load

načte image z soubor.tar

docker load -i soubor.tar.gz

ps

zobrazí všechny kontainery

docker ps -a

rename

přejmenuje kontainer s id f33416fc47468851f

rename f33416fc47468851f novy_nazev

run

Vytvoří kontainer z image debian a spustí interaktivní bash. Namountuje adresář /root/kontainer_dir jako adresář /root/host v kontaineru.

docker run -v /root/kontainer_dir:/root/host:Z -i -t debian /bin/bash

rm

smaže container s id 382064baca6f

docker rm 382064baca6f

smaže všechny konteinery, které vznikly z image debian:8

sudo docker ps -a | awk '{ print $1,$2 }' | grep debian:8 | awk '{print $1 }' | xargs -I {} sudo docker rm {}

rmi

smaže image hello-world

docker rmi hello-world

save

uloží image a zkomprimuje ho

docker save image | gzip > image.tar.gz

start

spustí <kontainer>

docker start <kontainer>
navody/docker.txt · Poslední úprava: 2020/11/12 12:05 autor: jules