Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:ghostscript

Ghostscript

Program pro manipulaci s PostScritp a PDF.

Příklady

každé pdf vytiskne do pdf pod tím samým názvem

for source in *.pdf; do mv "${source}" "${source}.old"; gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile="${source}" -c .setpdfwrite -f "${source}.old"; rm "${source}.old"; done;

nastaví kvalitu rastrů v pdf (velikost souboru) podle -dPDFSETTINGS.

  • -dPDFSETTINGS=/screen - (72 dpi)
  • -dPDFSETTINGS=/ebook - (150 dpi)
  • -dPDFSETTINGS=/printer -(300 dpi)
  • -dPDFSETTINGS=/prepress - (zachování barev, 300 dpi)
  • -dPDFSETTINGS=/default - (skoro stejné jak /screen)
gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=output.pdf input.pdf
navody/ghostscript.txt · Poslední úprava: 2016/06/28 07:50 autor: jules