Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


taborove_hry:tajna_depese

Tajná depeše

Parametry

  • počet hráčů: družstva alespoň dvojčlenná
  • potřeby: pro každé družstvo papíry, tužky, dalekohled, stuha a vlaječka jejich barvy

Popis

Vytvoření šifry

Na začátku se dá družstvům úkol, aby si vymysleli šifru takovou aby pomoci ní dokázali šifrovat i dešifrovat text. Šifra musí být dostatečně silná aby ji nerozluštilo jiné družstvo.

Příprava na další část hry

Každé družstvo se rozdělí na dvě skupiny, které si označíme písmeny A a B. A bude mít za úkol zprávu zašifrovat a přenést a B vyzvedne zašifrovaný text a rozšifruje ho.

Je třeba mít dopředu připravené 3 stanoviště. Na následující mapce je příklad rozmístění. Stanoviště jsou označeny římskými číslicemi. Na stanovišti I budou čekat všechny skupiny B a je nutné aby z něj bylo vidět na stanoviště II. Na stanovišti II se budou vyvěšovat vlaječky. Vzdálenost mezi stanovišti I a II je vhodná taková, aby vlaječky bylo možné rozeznat dalekohledem, ale ne pouhým okem. Na stanovišti III se zanechá depeše.

Před začátkem hry odejdou všechny skupiny B na stanoviště I.

Šifrování

Každá skupina A dostane text, který má za úkol zašifrovat, stuhu svojí barvy a mapu na které jsou vyznačená stanoviště II a III. Text má každé družstvo jiný. Skupina A zašifruje text, sroluje ho a převáže stuhou barvy družstva. Následně vyrazí na stanoviště III.

Předání depeše

Skupina A zanechá na stanovišti III zašifrovanou depeši. Po té jde na stanoviště II, kde vyvěsí vlaječku své barvy. Tím pro ni hra končí.

Skupiná B sleduje ze stanoviště I dalekohledem stanoviště II. Jakmile uvidí vyvěšenou vlaječku jejich barvy, tak může vyrazit pro depeši na stanoviště III. Depeši pozná podle barevné stuhy, kterou je depeše převázaná. S depeší se vrací zpět na stanoviště I.

Dešifrování

Družstvo dešifruje depeši a odevzdá dešifrovaný text. Hodnotili jsme v první řadě správnost textu. Pokud se shodoval počet chyb, tak jsme hodnotili podle času odevzdání zprávy.

Pokračování

Po hře jsme všechny šifry vyvěsili na nástěnku s tím, že pokud někdo rozluští šifru jiného družstva, tak za to dostane body do celotáborové hry.

taborove_hry/tajna_depese.txt · Poslední úprava: 2012/12/22 14:08 autor: jules